Визија

субота, 28 новембар 2015 09:09 |

Визија вртића

Желимо да предшколско васпитање и образовање у нашој средини учинимо доступним свој деци, без обзира где живе и како живе. Желимо да кроз партнерство са родитељима и локалном заједницом наставимо започете идеје и пројекте, применујући сва стручна знања и вештине које ћемо усавршити.

 

Специфичности установе

1. Погранично подручје

Територија Општине Мали Зворник једним делом граничи се са Републиком Српском, а комуникација се остварује путем два гранична прелаза. Установа сарађује са вртићем "Чика Јова Змај" и з Бијељине и втрићем "Наша радост" из Зворника.

2. Растемо у здравој средини

Установа је смештена уз десну обалу реке Дрине, а у непосредној близине је и хидроелектрана "Зворник". Обзиром да не користи гориво, поготово не фосилно, хидроелектрана има позитиван утицај на природу. Највише утицаја остварује акумулационо језеро које настаје узводно од бране. Сматра се да она позитивно утиче на очување и развој флоре и фауне, очување природних ресурса, рибарство, развој туризма и водених спортова.

3. Мултиетничност

Мали Зворник је мултиетничка и мултиконфесионална средина са знатним различитостима у социјалном статусу, са пуним поштовањем људских права и изградњом односа поверења између свих етничких група.

4. Ослањање на сопствене снаге

Васпитно-образовно особље чини 20 васпитача и 2 медицинске сестре. Број група не дозвољава укључивање стручних сарадника, за чијим ангажовањем, нарочито након нових законских измена постоји изражена потреба.

5. Рад по моделу "А"

Предшколски програм се у 100% група реализује по моделу "А"

6. Млад и високообразован кадар

Просечна старост запослених у васпитно-образовном раду је 40 година. Просечне године радног стажа 15 година. Стручне квалификације васпитача су веома добре. Од 20 васпитача, њих 17 има високу стручну спрему. 

Претрага

Електронска пријава

banner prijava

Образовање је важно

Banner Obrazovanje je vazno

SUPER

super logo

Јеловник

jelovnik

Документи

dokumenti

Информатор

informator

Кутак за родитеље

roditelji