Историјат

уторак, 01 децембар 2015 08:41 |

vrtic1Предшколска установа “Црвенкапа” почела је са радом 01.11.1968 године.

Установа је те давне 1968. године била смештена у бараку код “Прогреса” са 2 собе и кухињом у којима је боравила комбинована група од 20-оро деце и група продуженог боравка од 7-10 година.

На самом почетку Установа је имала 2 радника који су обављали стручне послове у васпитно образовном процесу. Након тога Установа се премешта у садашњу Рибарску улицу где остаје до новог пресељења у откупљеном одмаралишту београдског СУП-а у насељу Виле.

До 1976. године Установа ради као самостална радна организација. Тада се интегрише са ОШ “Бранко Радичевић” из Малог Зворника. Из састава Основне школе се издваја 1981 године и од тада је самостална радна организација коју је основала Самоуправна интересна заједница дечије заштите Мали Зворник а након тога  од 1991 године оснивач Установе је Скупштина општине Мали Зворник.

vrtic2

Како је број деце растао из године у годину то се наметнула потреба за изградњом наменског објекта за боравак предшколске деце.

Сарадници који су током многих година бринули о Установи, помагали у настајању и пратили развој, сигурно су дали видан допринос и својим радом убрзали процес који су Установу довели до места које јој и припада.

Потом, 1986. године изграђен је објекат садашње Установе у улици Дринска бб, модеран, функционалан,простран објекат укупне површине 881 м квадратхих, капацитета да смести 98-оро деце узраста од једне до седам година.

vrtic3Објекат је имао 4 радне собе са пратећим просторијама:фискултурна сала, кухиња, вешерај, канцеларије и био је опремљен неопходном опремом и средствима за целодневни боравак.

Како се број деце у наредном периоду стално повећавао, Установа је била приморана да фискултурну салу преуреди у радну собу, тако да Установа сада броји 5 радних соба. Објекат је доста добро сређен и опремљен али и даље нема довољно капацитета да прими сву децу. Услед недостатка простора Установа 2009. године добија средства од Националног инвестиционог плана за доградњу 2 радне собе, па тако септембра 2009. године сва деца су уписана у вртић, а листа чекања је само прошлост.vrtic4

У Установи је организован целодневни боравак деце узраста од 1-3 године (3 групе) и деце узраста од3-6,5 година (3 групе) и програм припреме деце за полазак у основну школу (припремни предшколски програм) у години пред полазак у школу.

Припремни предшколски,  програм као вид организованог рада са децом од 5,5-6,5 година организован је у 9 група и то једна група у Установи а  8 на терену: Брасина, Борина Радаљ, Мали Радаљ, Д. Насеље, ОШ Мали Зворник,  В. Река и Д. Трешница. Васпитно образовни рад се изводи у школским просторијама изузимајући једну групу која користи просторије Дома културе у Д. Насељу.

vrtic5Минималним програмом,односно припремним оделењима за школу обухваћена су сва деца на подручју општине Мали Зворник (100%), чиме се можемо похвалити обзиром да је мали број опшптина у Србији које имају обухват деце 100% у овом програму.

Предшколска установа ''Црвенкапа'' из Малог Зворника кроз наведене облике рада обухвата 280-оро деце у оквиру 16 васпитних група.

Опремљеност техничким и дидактичким средствима и материјалом (свака соба има ТВ апарат, ДВД и ЦД плејер, рачунар........) како у седишту Установе тако и на сеоском подручју.

 

Претрага

Електронска пријава

banner prijava

Образовање је важно

Banner Obrazovanje je vazno

SUPER

super logo

Јеловник

jelovnik

Документи

dokumenti

Информатор

informator

Кутак за родитеље

roditelji