Јавна набавка мале вредности – храна - прехрамбени производи

Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.
понедељак, 24 фебруар 2020 12:23 |
На основу члaнa 32. и 61.  Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), члaнa 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број   03/20 од 18.02.2020. године  за  ЈН 01/2020  и  Решења о образовању комисије за јавну набавку  број    04/20 од  18.02.2020.  за  ЈН  01/2020  припремљена  је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у  поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку – ХРАНА – ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ  за период април 2020.-март 2021.године ЈН бр. 01/2020.
 
Преузмите:
 
Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru

Претрага

Електронска пријава

banner prijava

Образовање је важно

Banner Obrazovanje je vazno

SUPER

super logo

Јеловник

jelovnik

Документи

dokumenti

Информатор

informator

Кутак за родитеље

roditelji