„SUPER“ – подршка реформи система предшколског васпитања у Србији

Предшколска установа „ЦРВЕНКАПА“ Мали Зворник је укључена у пројекат „SUPER“ –подршка реформи система предшколског васпитања у Србији, који се финансира из средстава EU и реализује у сарадњи са Министарством просвете,науке и технолошког развоја и консултанске куће PARTICIP GmbH.
У оквиру наведеног пројекта ПУ „Црвенкапа“ Мали Зворник добија обуку под називом „Менторство у развијању инспиративне средине за интегрисано учење деце“, као и опрему из категорије намештај,техника и играчке.
Предшколска установа је потписала Споразум који је закључен између: Министарства финансија,Министарства просвете,науке и технолошког развоја и наше установе, а који дефинише општа права и обавезе наведених страна,у вези са спровођењем пројекта IPA 2014„Опремање предшколских установа“, а који је у саставу пројекта „SUPER“.
Предшколска установа „Црвенкапа“ Мали Зворник је,као донацију, добила следећу опрему:
-двострана полица Ш:110цм Д:55цм В:55цм- 4 комада;
-полица за центар науке Ш:110цм Д:45цм В:45цм -4 комада;
-мобилна полица за ликовни центарШ: 110цм Д 40цм В:60цм – 4 комада;
-покретна ниска полица са светлом Ш:55цм Д:45ц, В:45цм – 4 комада;
-дечји ПВЦ креветић са душеком Ш:52цм Д:132цм В:11цм -80 комада;
-бела зидна табла 120цм х 90цм – 4 комада;
- мултифункционални уређај (фотокопир,штампач,факс) – 1 комад;
-пројектор – 3 комада;
-лаптоп -3 комада;
-фотоапарат -3 комада;
-апарат за пластифицирање -3 комада;
-Web камера -3 комада;
-велике коцке – 4 комада;
-3D конструктор -4 комада;
-средње коцке -4 комада;
-сет малих коцки – 4 комада;
-пластични конструктори од цеви различитих боја -4 комада;
-беби сет за моделовање -4 комада;
-дрвене коцке блокови -4 комада;
-падобран за игру -4 комада;
-тунел за провлачење – 4 комада;
-лопта за скакање – 4 комада.
Обука за менторе и обука за чланове локалних тимова у циљу планирања и управљања предшколским васапитањем и образовањем и израде локалних стратешких докумената у овој области је у току.

Пројекат "Поштовање различитости и изградња мира"

Предшколска установа "ЦРВЕНКАПА" укључена је у пројекат "ПОШТОВАЊЕ РАЗЛИЧИТОСТИ И ИЗГРАДЊА МИРА", а у оквиру наведеног пројекта учествује у пилотирању приручника: Уважавање различитости и изградња мира - Балкански регионални приручник - PRECEDE (Partnership for Reconciliation through Early Childhood Educaition and Development in Europe

 

Пројекат "Растимо уз плес"

 

Пројекат ИМПРЕС "Унапређење предшколског васпитања и образовања у Србији"

Предшколска установа "ЦРВЕНКАПА"  укључена је у пројекат ИМПРЕС Унапређење предшколског васпитања и образовања у Србији. То је заједнички пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Европске уније. Пројекат  финансира Европска унија.

Општи циљ пројекта

Да допринесе социјалној инклузији и смањењу сиромаштва унапређивањем услуга из области предшколског образовања и васпитања и ширењем доступности за сву децу, посебно ону из осетљивих група.

У оквиру пројектних активности ПУ "Црвенкапа" је активно учествовала :

  • у процесу израде Водича за самовредновање у предшколским установама. Аутори водича су Мауренн Беннетт, Имелда Мадиган, Лидија Радуловић и Лидија Мишкељин.
  • у припремању Приручника за развијање посебних и специјализованих програма за децу из осетљивих група у сарадњи са UNICEF пројектом "Вртићи без граница"

Предшколска установа "ЦРВЕНКАПА"  укључена је у пројекат "РАСТИМО УЗ ПЛЕС", који организује истоимена међународна асоцијација у бројним градовима Србије, Црне Горе и Босне и Херцеговине. Идејни творци пројекта су Дечја плесна асоцијација и плесни студио "Сава" из Београда.

Претрага

Електронска пријава

banner prijava

Образовање је важно

Banner Obrazovanje je vazno

SUPER

super logo

Јеловник

jelovnik

Документи

dokumenti

Информатор

informator

Кутак за родитеље

roditelji