Пројекат "Поштовање различитости и изградња мира"

Предшколска установа "ЦРВЕНКАПА" укључена је у пројекат "ПОШТОВАЊЕ РАЗЛИЧИТОСТИ И ИЗГРАДЊА МИРА", а у оквиру наведеног пројекта учествује у пилотирању приручника: Уважавање различитости и изградња мира - Балкански регионални приручник - PRECEDE (Partnership for Reconciliation through Early Childhood Educaition and Development in Europe

 

Пројекат "Растимо уз плес"

 

Пројекат ИМПРЕС "Унапређење предшколског васпитања и образовања у Србији"

Предшколска установа "ЦРВЕНКАПА"  укључена је у пројекат ИМПРЕС Унапређење предшколског васпитања и образовања у Србији. То је заједнички пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Европске уније. Пројекат  финансира Европска унија.

Општи циљ пројекта

Да допринесе социјалној инклузији и смањењу сиромаштва унапређивањем услуга из области предшколског образовања и васпитања и ширењем доступности за сву децу, посебно ону из осетљивих група.

У оквиру пројектних активности ПУ "Црвенкапа" је активно учествовала :

  • у процесу израде Водича за самовредновање у предшколским установама. Аутори водича су Мауренн Беннетт, Имелда Мадиган, Лидија Радуловић и Лидија Мишкељин.
  • у припремању Приручника за развијање посебних и специјализованих програма за децу из осетљивих група у сарадњи са UNICEF пројектом "Вртићи без граница"

Предшколска установа "ЦРВЕНКАПА"  укључена је у пројекат "РАСТИМО УЗ ПЛЕС", који организује истоимена међународна асоцијација у бројним градовима Србије, Црне Горе и Босне и Херцеговине. Идејни творци пројекта су Дечја плесна асоцијација и плесни студио "Сава" из Београда.

Претрага

Електронска пријава

banner prijava

Образовање је важно

Banner Obrazovanje je vazno

SUPER

super logo

Јеловник

jelovnik

Документи

dokumenti

Информатор

informator

Кутак за родитеље

roditelji