Сарадња

Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ

Највећа ефикасност у остваривању циљева друштвеног васпитања може се очекивати само када се утицаји Установе и породице међусобно допуњују и потпомажу.

У циљу што успешнијег деловања предшколске установе и породице сарадња између предшколске установе и породице одвијаће се кроз следеће облике:

 • Коришћењем разноврсних облика међусобног повезивања и информисања о детету (свакодневне индивидуалне контакте, кутак за родитеље, кућне посете, родитељски састанци;
 • Кроз сталну узајамну помоћ – Предшколска установа обезбеђује стручну помоћ кроз размену педагошких, медицинских искустава, а родитељи могу да пруже помоћ у припремању амбијента за разне свечаности, у изради дидактичког материјала и опреме и др;
 • Стварање прилике за међусобно дружење и живљење;
 • Пригодне ситуације: приликом довођења и одвођења деце и слично;
 • Планирање ситуације: консултације, групни и општи родитељски састанци (информативни, тематски и радионички);
 • Непосредно укључивање родитеља у васпитно-образовни рад;
 • Специјалне ситуације (нпр. период адаптације);
 • Укључивање родитеља у оперативне Тимове и израду ИПП-а за децу са посебним потребама и сметњама у развоју;
 • Заједничке активности: уређење отвореног и затвореног простора, израда дидактичког материјала и опреме и сл.;
 • Заједнички изласци: шетње, излети посете;
 • Прославе и празници: Јесења свечаност, Дан Установе, Дечја недеља, Прослава Нове Године, обележавање 8. марта исл.;
 • Организовање различитих облика рада: Играонице, радионице, рођендаонице. У циљу задовољења различитих потреба деце и родитеља и квалитетног провођења слободног времена сарадња Установе и породице одвијаће се плански и систематски током читаве године укључујући родитеље у планирање и програмирање ове сарадње.

САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ

Локална друштвена средина има посебну улогу у стварању одговарајућих услова за успешно остваривање циљева институционалног васпитања и образовања предшколске деце, њихов  већи обухват и задовољавање разноврсних потреба, као и стално усавршавање основних и пратећих делатности предшколске установе.

И ове школске године наставиће се сарадња са основним школама, Културно просветном заједницом, Домом културе, Домом здравља, библиотеком, Месном заједницом, предузећима, установама, занатлијама и друго.

У циљу правовремене информисаности о активностима, сарджајима и манифестацијама које се реализују у нашој Установи како родитеља тако и друштвене средине редовним ажурирањем  WEB страница наше Установе и слањем прилога у локалне информативне медије.

САРАДЊА СА ОСНОВНОМ ШКОЛОМ

Од изузетног је значаја остварена добра сарадња Предшколске установе са основним школама, јер уколико се не усклади деловање школе и предшколске установе може доћи до занемаривања резултата остварених на предшколском ступњу, а битно различита средина и захтеви могу створити тешкоће у адаптацији. Да се то не би догодило сарадња са основним школама одвијаће се кроз следеће облике:

 • Сарадња учитеља, васпитача и стручних сарадника;
 • Сарадња васпитача, учитеља, педагога, психолога у циљу размене информација и израде ИПП и ИОП за децу са посебним потребама;
 • Посета деце из вртића школи (упознавање објекта, организација активности у школском простору, присуствовање часовима првих разреда);
 • Посета ђака првака вртићу (заједничке активности у просторијама вртића);
 • Заједничке шетње, прославе, приредбе, изложбе и друго,
 • Заједнички састанци родитеља, учитеља, васпитача и стручних сарадника;
 • Заједничко коришћење објекта, спортских терена и других просторија;
 • Организовање стручних саветовања за стручни кадар обеју институција
Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru

Претрага

Јеловник

jelovnik

Документи

dokumenti

Информатор

informator

Кутак за родитеље

roditelji