Сарадња

Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ

Највећа ефикасност у остваривању циљева друштвеног васпитања може се очекивати само када се утицаји Установе и породице међусобно допуњују и потпомажу.

У циљу што успешнијег деловања предшколске установе и породице сарадња између предшколске установе и породице одвијаће се кроз следеће облике:

 • Коришћењем разноврсних облика међусобног повезивања и информисања о детету (свакодневне индивидуалне контакте, кутак за родитеље, кућне посете, родитељски састанци;
 • Кроз сталну узајамну помоћ – Предшколска установа обезбеђује стручну помоћ кроз размену педагошких, медицинских искустава, а родитељи могу да пруже помоћ у припремању амбијента за разне свечаности, у изради дидактичког материјала и опреме и др;
 • Стварање прилике за међусобно дружење и живљење;
 • Пригодне ситуације: приликом довођења и одвођења деце и слично;
 • Планирање ситуације: консултације, групни и општи родитељски састанци (информативни, тематски и радионички);
 • Непосредно укључивање родитеља у васпитно-образовни рад;
 • Специјалне ситуације (нпр. период адаптације);
 • Укључивање родитеља у оперативне Тимове и израду ИПП-а за децу са посебним потребама и сметњама у развоју;
 • Заједничке активности: уређење отвореног и затвореног простора, израда дидактичког материјала и опреме и сл.;
 • Заједнички изласци: шетње, излети посете;
 • Прославе и празници: Јесења свечаност, Дан Установе, Дечја недеља, Прослава Нове Године, обележавање 8. марта исл.;
 • Организовање различитих облика рада: Играонице, радионице, рођендаонице. У циљу задовољења различитих потреба деце и родитеља и квалитетног провођења слободног времена сарадња Установе и породице одвијаће се плански и систематски током читаве године укључујући родитеље у планирање и програмирање ове сарадње.

САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ

Локална друштвена средина има посебну улогу у стварању одговарајућих услова за успешно остваривање циљева институционалног васпитања и образовања предшколске деце, њихов  већи обухват и задовољавање разноврсних потреба, као и стално усавршавање основних и пратећих делатности предшколске установе.

И ове школске године наставиће се сарадња са основним школама, Културно просветном заједницом, Домом културе, Домом здравља, библиотеком, Месном заједницом, предузећима, установама, занатлијама и друго.

У циљу правовремене информисаности о активностима, сарджајима и манифестацијама које се реализују у нашој Установи како родитеља тако и друштвене средине редовним ажурирањем  WEB страница наше Установе и слањем прилога у локалне информативне медије.

САРАДЊА СА ОСНОВНОМ ШКОЛОМ

Од изузетног је значаја остварена добра сарадња Предшколске установе са основним школама, јер уколико се не усклади деловање школе и предшколске установе може доћи до занемаривања резултата остварених на предшколском ступњу, а битно различита средина и захтеви могу створити тешкоће у адаптацији. Да се то не би догодило сарадња са основним школама одвијаће се кроз следеће облике:

 • Сарадња учитеља, васпитача и стручних сарадника;
 • Сарадња васпитача, учитеља, педагога, психолога у циљу размене информација и израде ИПП и ИОП за децу са посебним потребама;
 • Посета деце из вртића школи (упознавање објекта, организација активности у школском простору, присуствовање часовима првих разреда);
 • Посета ђака првака вртићу (заједничке активности у просторијама вртића);
 • Заједничке шетње, прославе, приредбе, изложбе и друго,
 • Заједнички састанци родитеља, учитеља, васпитача и стручних сарадника;
 • Заједничко коришћење објекта, спортских терена и других просторија;
 • Организовање стручних саветовања за стручни кадар обеју институција
Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru

Претрага

Електронска пријава

banner prijava

Образовање је важно

Banner Obrazovanje je vazno

SUPER

super logo

Јеловник

jelovnik

Документи

dokumenti

Информатор

informator

Кутак за родитеље

roditelji