Јавна набавка мале вредности - 02/2020

Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.
понедељак, 23 март 2020 14:58 |
На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015 у даљем тексту: Закон), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015 и 41/2019), и Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у предшколској установи „Црвенкапа“ Мали Зворник, број 570/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 50/20
од 20.03.2020. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку 51/20 од 20.03.2020. године, припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности ЈНМВ бр. 02/2020.
 
Преузмите:
 
 
Питања и одговори:
 
Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru

Претрага

Електронска пријава

banner prijava

Образовање је важно

Banner Obrazovanje je vazno

SUPER

super logo

Јеловник

jelovnik

Документи

dokumenti

Информатор

informator

Кутак за родитеље

roditelji