Конкурс за пријем деце у вртић

четвртак, 04 мај 2017 18:15 |
На основу члана 57. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'' број 72/09, 52/11 и 55/13), члана 48. Статута Предшколске установе ''Црвенкапа'' Мали Зворник и члана 3. Правилника о критеријумима за пријем деце на целодневни боравак у установу,. а у складу са одлуком Управног одбора предшколске установе број 186-2/17 од 27.04.2017. године, расписује се
 
К  О  Н  К  У  Р  С
за пријем деце у целодневни боравак
у вртић у радну 2017/2018 годину
 
I
Расписује се конкурс за пријем деце у целодневни боравак у Предшколску установу ''Црвенкапа'' Мали Зворник у радну 2017/2018 годину.
II
Конкурс остаје отворен од 03.05. до 31.05.2017. године.
III
Уз захтев за пријем деце у вртић (који се добија у Установи), потребно је доставити следећа документа:
-извод из матичне књиге рођених за дете-децу, (оригинал или фотокопија);
-потрвда о запослењу и просеку плате за последња три месеца за родитеље-старатеље и      
  друге чланове породице,као и доказ о примањима по свим другим основама;
-изјава о заједничком домаћинству;
-доказ о месту пребивалишта родитеља-старатеља-подносица захтева.
IV
Пријаве на конкурс доставити лично или на адресу: Предшколска установа ''Црвенкапа'' Мали Зворник, Дринска 7, 15318 Мали Зворник.
V
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Председник Управног одбора
Илић Владан

Претрага

Електронска пријава

banner prijava

Образовање је важно

Banner Obrazovanje je vazno

SUPER

super logo

Јеловник

jelovnik

Документи

dokumenti

Информатор

informator

Кутак за родитеље

roditelji