Јавнa набавкa мале вредности - храна-прехрамбени производи

четвртак, 28 фебруар 2019 20:15 |
На основу члaнa 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), члaнa 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број03/19 од 22.02.2019. годинеза ЈН 01/2019и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 04/19 од 22.02.2019. за ЈН01/2019припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку – ХРАНА – ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ за период април 2019.-март 2020.године ЈН бр. 01/2019. 
 
Преузмите:
 

Јавнa набавкa мале вредности - храна-прехрамбени производи

среда, 28 фебруар 2018 17:05 |
На основу члaнa 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), члaнa 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број03 /18 од 23.02.2018. годинеза ЈН 01/2018и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 04/18 од 23.02.2018. за ЈН01/2018припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку – ХРАНА – ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ за период април 2018.-март 2019.године ЈН бр. 01/2018.
 
Преузмите:
 

Одлуке

уторак, 13 децембар 2016 17:46 |

Погледајте:

1. ОДЛУКУ о  додели  уговора за набавку хране - прехрамбени производи - партија 6- воће и поврће за 2017. годину- јануар-март 2018.године

2. ОДЛУКУ о  додели  уговора за набавку хране - прехрамбени производи-партија 2- месне прерађевине за 2017.годину и јануар-март 2018.године

3. ОДЛУКУ о  додели  уговора за набавку хране - прехрамбени производи-партија 8-конзервисано воће и поврће за 2017.годину- јануар-март 2018.године

4. ОДЛУКУ о  додели  уговора за набавку хране - прехрамбени производи-партија 1- месо за 2017.годину- јануар-март 2018.године

5. ОДЛУКУ о  додели  уговора за набавку хране - прехрамбени производи-партија 4- млеко и млечни производи за 2017.годину- јануар-март 2018.године

6. ОДЛУКУ о  додели  уговора за набавку хране - прехрамбени производи-партија 3- риба за 2017.годину и  јануар-март 2018.године

7. ОДЛУКУ о  додели  уговора за набавку хране - прехрамбени производи-партија 7-смрзнуто воће и поврће за 2017.годину- јануар-март 2018.године

8. ОДЛУКУ о  додели  уговора за набавку хране - прехрамбени производи-партија 5- хлеб,коре за питу,смрзнута пецива за 2017.годину и јануар-март 2018.године

9. ОДЛУКУ о  додели  уговора за набавку хране - прехрамбени производи-партија 9-намирнице широке потрошње за 2017.годину- јануар-март 2018.године

10. ОДЛУКУ о  додели  уговора за набавку парно конвенкцијске пећи

Претрага

Електронска пријава

banner prijava

Образовање је важно

Banner Obrazovanje je vazno

SUPER

super logo

Јеловник

jelovnik

Документи

dokumenti

Информатор

informator

Кутак за родитеље

roditelji